TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICE

• Sopimuksen laajuus. Nämä palvelun toimitus- ja käyttöehdot ( "Ehdot") sovelletaan sopimukseen ( "sopimus") asiakkaan ja Agado Oy:n välillä.

• Osapuolet. Agado Oy on suomalainen yksityinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2725604-9), jonka rekisteröity osoite on Karjalankatu 2 00520 HELSINKI. Asiakas on yksityinen henkilö tai yritys, jolle Agado Oy tarjoaa pilvipalveluita ja ohjelmistojen palveluja asiakkaan omiin tarkoituksiin ( "palvelut"). Asiakkaan yhteyshenkilö toimii pilvipalvelun pääkäyttäjänä.

• Sopimusasiakirjat. Sopimus syntyy, kun Agado Oy vastaanottaa asianmukaisesti täytetyn palvelun rekisteröintilomakkeen tai tilauslomakkeen ( "Tilaus"), jonka asiakas on toimittanut Agado Oy:n verkkosivuilla. Tilauksen yhteydessä asiakas luo palvelulle asiakastilin. Tämä sopimus koostuu palvelun käyttöehdoista ja verkkokaupan toimitus- ja maksuehdoista.

• Palvelun toimitus. Agado Oy toimittaa asiakkaalle palveluja, jotka ovat tarkennettu tilauksessa. Jos toimitetut palvelut eroavat tilauksen tiedoista, Agado Oy oikaisee tämän mahdollisimman nopeasti.

• Tukipalvelut. Agado Oy toimittaa Asiakkaan palvelun pääkäyttäjälle käyttötukea sähköpostilla ja tikettijärjestelmän välityksellä. Tarvittaessa Agadon tukipalvelu välittää asiakkaan ongelman tai tiedustelun pilvipalvelun ylläpitäjälle. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat nähtävillä palvelun sivuilta.

• Pääsy Palveluun. Asiakas huolehtii tilaukseen liittyvien käyttäjätunnusten ja tietojen ylläpidosta, ja siitä että niihin on pääsy vain asiakkaan valtuuttamilla henkilöillä, ja että he myös noudattavat tätä sopimusta. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Agado Oy:lle jos asiakas epäilee, että luvattomalla kolmannella osapuolella voi olla käyttöoikeus, tai pääsy, Agadon palveluihin tai Agadon asiakastilille.

• Muutokset Palveluissa. Palvelupaketin muutoksista, mikäli ne koskevat Agado Oy:n omia palvelluita, ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen. Jos Agado Oy katsoo, että muutoksella on olennainen vaikutus Palveluihin, Agado Oy ilmoittaa asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen tapahtumista ja varaa Asiakkaalle mahdollisuuden irtisanoa sopimus.

• Tilaus- ja maksuehdot. Agado Oy laskuttaa palvelusta etukäteen asiakkaan haluaman tilausjakson mukaisesti. Palvelu astuu voimaan maksutapahtuman rekisteröinnin yhteydessä. Maksutapana on suomalainen Paytrail (verkkomaksut ja pankki/luottokorttimaksut). Tilaus on voimassa toistaiseksi ja asiakas voi milloin vaan peruuttaa tilauksen ennen seuraavan tilausjakson alkua.

• Yksityisyyden suoja. Agado Oy noudattaa sovellettavaa yksityisyyden suojaa, joka on nähtävillä Agado Oy:n verkkosivuilla.

• Tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus. Asiakkaan tilaukseen liittyvät tiedot tallennetaan turvatusti. Lisäksi käytetään turvattua yhteyttä asiakkaan selaimen ja tilausjärjestelmän välillä. Kumpikin osapuoli pitää toisen osapuolen tietoja luottamuksellisesti, eikä paljasta sitä kolmannelle osapuolelle, eikä käytä sitä luvattomiin tarkoituksiin.

• Rajoitettu takuu. Palveluita tarjotaan "sellaisenaan" ja "käytettävissä" -periaatteella, ja Agado Oy ei anna Asiakkaalle mitään takuuta, suoraa tai epäsuoraa, että palvelut sopivat tiettyyn tarkoitukseen. Osapuolet ymmärtävät, että pilvipalvelut eivät ole suunniteltu olemaan virheettömiä tai keskeytymätöntä ja siksi niitä ei ole tarkoitettu, eivätkä sovi sellaisiin tarkoituksiin, jotka vaativat virheetöntä toimintaa.

• Sopimuksen siirto. Agado Oy voi siirtää tämän sopimuksen kokonaan tai osittain toiseen yritykseen yhtiöfuusion tai sellaisen kaupan yhteydessä, joka sisältää tilatun Palvelun.

• Palvelun tilapäinen tai pysyvä keskeytys. Jos asiakas on rikkonut tämän sopimuksen ehdot tai Agado Oy:lla on perusteltua aihetta epäillä tällaista rikkomuksen olemassaoloa, Agado Oy voi väliaikaisesti tai pysyvästi keskeyttää Asiakkaan palvelun.

• Sopimuksen päättämisoikeus. Asiakas voi purkaa sopimuksen antamalla 5 päivää aikaisemmin kirjallisen ilmoituksen Agado Oy:lle. Agado Oy voi purkaa sopimuksen antamalla 15 päivää aikaisemmin kirjallisen ilmoituksen Asiakkaalle.

• Lopettamisen syy. Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimuksen ehtoja ja ei ole onnistunut korjata ongelmaa 15 päivän ajanjakson aikana, alkaen siitä, kun toinen osapuoli sai kirjallisen ilmoituksen.

• Sopimus ja sen muutokset. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen ja syrjäyttää kaikki aikaisemmat sitoumukset osapuolten välillä Palveluiden osalta. Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Agado Oy voi muuttaa näitä ja muita sopimusasiakirjoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai postittamalla korjatun sopimusversion Agado Oy:n verkkosivuilla. Jos Agado Oy katsoo, että muutos on olennaisesti vaikuttanut sopimukseen, Agado Oy ilmoittaa siitä asiakkaille vähintään 30 päivää ennen sopimuksen muutoksen päivitystä ja varaa Asiakkaalle mahdollisuuden irtisanoa sopimus.

• Ylivoimainen este. Ylivoimainen este on tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi palvelun ylläpidon sopimuksen mukaisesti, kuten esimerkiksi sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai tietoliikenteen ongelmat, tulipalo, lakko, saarto tai toinen merkittävä ja ennakoimaton tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton. Kummallakin osapuolella on silloin oikeus keskeyttää palvelu.

• Sovellettava laki ja välimiesmenettely. Sopimus säätelee aineellisia ja aineettomia sopimuksia Suomen lakien mukaisesti, paitsi jos se on ristiriidassa lain tai sen hengen mukaan. Kaikki kiistat, joista osapuolet eivät ratkaista sovinnollisesti, jotka aiheutuvat tai liittyvät sopimukseen tulee lopullisesti ratkaista välimiesmenettelyssä.

________________________________________________________

VERKKOKAUPAN TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT:
________________________________________________________

TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN OSTOT

• Kaikki tuotteiden ja palveluiden ostaminen verkkokaupasta tapahtuu vapaaehtoisesti.
• Tämä sopimus ei velvoita nyt eikä tulevaisuudessa ostamaan tuotteita verkkokaupasta.
• Asiakas maksaa Agado Oy:lle etukäteen tilaamistaan tuotteista ja mahdollisesta rahdista, ellei muusta menetelmästä ole sovittu, luotto/pankkikortilla, verkkomaksulla, tai pankkisiirrolla Agado Oy:n pankkitilille.

PALVELUN JA TUOTTEIDEN TOIMITUSEHDOT

• Toimitusehdot ovat kauppakohtaisia, ja ne ovat nähtävissä tilausta suoritettaessa. Yleisesti ottaen palvelut ovat saatavilla heti palvelun maksun suorituksen jälkeen.

MAKSUTAVAT

• Tuotteet ja niiden mahdolliset postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä pankki/luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n maksujärjestelmän kautta. Maksutapana on myös pankkitilisiirto.

MAKSUT VISA, VISA ELECTRON TAI MASTERCARD KORTEILLA

Mikäli asiakas maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Agado Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja toimittajana ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Agado Oy:n vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj y-tunnus: 2122839-7 Innova 2, Lutakonaukio 7 40100 JYVÄSKYLÄ Puhelin: 0207 181830

VERKKOPANKIT

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. ________________________________________________________

AGADO KUMPPANUUSOHJELMAN SOPIMUSEHDOT
________________________________________________________

Päivitetty: 16. toukokuuta 2017.

Yleistä

Tämä sopimus sisältää ehdot, jotka koskevat sinun liittymistä Agadon kumppanuusohjelmaan. Lue nämä sopimusehdot huolellisesti läpi, ennen kuin liityt kumppaniksi. Nämä ehdot määrittävät, miten voit osallistua kumppanuusohjelmaan ja mitä sinulta edellytetään. Kumppanuusohjelman sivusto on käytettävissäsi vain sillä ehdolla, että hyväksyt alla mainitut käyttöehdot. Sivustoa käyttämällä sitoudut noudattamaan sen ehtoja. Huomaa, että tässä sopimuksessa ”Agado”, "me", "me" ja "meidän" tarkoittaa Agadon kumppanuusohjelmaa ja "sinä", "sinä" ja "sinä" viittaa sinuun kumppanina. Kumppani voi olla yksityinen henkilö tai yritys tai muu entiteetti.

Kumppaniksi rekisteröityminen

Voit rekisteröityä kumppaniksi agado.postaffiliatepro.com sivuston kautta. Edellytämme kumppaneilta 50 euron vuosittaista rekisteröinti- ja ylläpitomaksua, ja vähintään yhden pilvipalvelun voimassaolevaa tilausta. Tämä sopimus astuu voimaan, kun olemme hyväksyneet kumppaniksi rekisteröitymisesi. Vakuutat seuraavaa: • Olet vähintään 18-vuotias. • Jos edustat jotakin yritystä, oikeutesi riittävät yritystä sitovan sopimuksen tekemiseen.

Tekijänoikeudet

Kaikki Agadon sivustoissa ja palveluissa tai sen kautta käytettävissä olevissa sivustoissa ja palveluissa oleva sisältö on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (kuten immateriaalioikeuksien) suojaamaa. Sinulla ei ole mitään oikeutta kopioida, jaella, käyttää tai julkaista tällaista materiaalia tai mitään verkkosivuston osaa muuten kuin jäljempänä Rajoitettu käyttöoikeus -jaksossa kuvatulla tavalla. Hyväksyt sen, että voimme olla yhteydessä sinuun joko sähköpostitse tai asettamalla ilmoituksia tähän verkkosivustoon. Hyväksyt sen, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, selonteot ja muut viestit, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, ovat laillisesti päteviä kirjallisia tiedoksiantoja.

Rajoitettu käyttöoikeus

Jos sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, Agado antaa sinulle Agado kumppanuusohjelman sivustoon henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen käyttöoikeuden, joka on rajoitettu, joka ei ole yksinomainen, jota ei voi siirtää ja jota ei voi lisensoida edelleen.

Agadon oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki kumppanuudet edellyttävät hyväksyntää. Meillä on oikeus seurata markkinointiasi milloin tahansa sen selvittämiseksi, noudattavatko ne tämän sopimuksen ehtoja. Agado pidättää itsellään oikeuden irtisanoa kumppanisopimuksen ja osallistumisesi Agado kumppanuusohjelmaan välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta, jos huijaat tai käytät väärin kumppanuusohjelmaa ja sen ominaisuuksia.

Esimerkiksi:
- jos syötät tai lataat verkkosivustoon mitään tietoja, joissa on viruksia tai muita tietokoneohjelmia, joiden tarkoitus on vahingoittaa, häiritä tai hallita jotakin järjestelmää tai siepata sen tietoja;
- käytät mitään hakurobottia, spider- tai scraper-hakuohjelmaa tai muuta automaattista keinoa käydä sivustossa tai palveluissa;
- rikot tai kierrät lakeja, kolmansien osapuolien oikeuksia tai käytäntöjä;

Sopimusehtojen muutokset

Agado voi päivittää näitä sopimusehtoja milloin tahansa ilmoittamatta asiasta sinulle. Se, että jatkat kumppanuusohjelman sivuston käyttöä näiden sopimusehtojen muuttamisen jälkeen, osoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset. Mitä tahansa kumppanuusohjelman osaa tai ominaisuutta voidaan Agadon yksinomaisella päätöksellä muuttaa, täydentää tai päivittää tai osa voidaan kokonaan poistaa asiasta erikseen ilmoittamatta.

Markkinoinnin rajoitukset

Agadossa kielletään tietyt markkinoinnin muodot. Esimerkiksi mainonta, jota yleisesti kutsutaan "roskapostiksi", ei ole meille hyväksyttävää ja voi vahingoittaa nimeämme. Muita yleisesti kiellettyjä mainonnan muotoja ovat muun muassa lähetykset muihin kuin kaupallisiin uutisryhmiin ja markkinointi useille uutisryhmille kerralla. Lisäksi et saa mainostaa millään tavalla, joka kätkee tai vääristelee henkilöllisyytesi, verkkotunnuksesi tai palautusosoitteesi. Joka tapauksessa sinun on selvästi esitettävä itsesi ja web-sivustosi erillään Agado sivustosta tai Agadosta tai Agadon kumppanuusohjelmasta. Jos huomaamme, että lähetät roskapostia, tai markkinoit muuten virheellisesti, harkitsemme tämän sopimuksen välitöntä lopetusta ja osallistumistasi Agado kumppanuusohjelmaan. Kaikki keskeneräiset, vielä maksamattomat, palkkiosi jäädytetään, jos tilisi lopetetaan tällaisen kiellettyjen markkinointimenetelmien johdosta.

Tietosuojakäytäntö

Agado kumppanuusohjelma kunnioittaa kumppanien yksityisyyttä ja lupaa olla luovuttamatta henkilökohtaisia tai yritystietoja kolmansille osapuolille ilman nimenomaista lupaasi. Emme myy nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroa tai muita henkilökohtaisia tietoja muille. Pidämme näitä tietoja yksityisenä ja pysyvät sellaisina. Jos sinulla on kysyttävää yksityisyyden suojastasi, ota yhteyttä osoitteeseen info@agado.fi

Kumppaneille maksaminen

Agado kumppanuusohjelmaa ylläpitää Agado Oy. Agado Oy vastaa kumppanuuspalkkioiden maksamisesta. Saat palkkion asiakkaiden ostoista, joita olet suositellut. Oikeus myyntipalkkioihin edellyttää että olet hyväksytty ensin Agado kumppanuusohjelmaan. Vasta tämän jälkeen voit suositella uusia kumppaneita ohjelmaan ja saada palkkioita palveluiden ja tuotteiden myynneistä. Ymmärrät, että myyntipalkkioiden summaa voidaan muuttaa milloin tahansa. Olet vastuussa sen seuraamisesta, onko esimerkiksi sivustossasi sijaitsevaan linkkiin kohdistuva myyntipalkkio muuttunut tai lopetettu. Saat selvityksen kertyneistä palkkioista ja palkkiotilisi tapahtumista. Maksut suoritetaan kuukausittain, kun tilisi saldo saavuttaa vähimmäissumman palkkioiden ulosmaksuille. Palkkiotiliisi kertyvät summat eivät kerrytä korkoa.

Hyvitykset ja takaisinperinnät

Jos tilausmaksu palautetaan myöhemmin asiakkaalle, esim. reklamaation takia, niin tilauksesta jo maksetut palkkiot vähennetään seuraavasta kuukausittaisesta palkkiomaksusta, joka tilitetään kumppanille.

Vastuusta vapauttaminen

Sitoudut vapauttamaan Agadon, sen osakkeenomistajat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, edustajat, yhteistyökumppanit, julkaisijat ja mainostajat kaikesta vastuusta mahdollisten kanteiden, vaateiden, oikeusjuttujen (siviilioikeudellinen vastuu mukaan lukien) osalta, mitä tulee vahingonkorvauksiin, menetyksiin tai onnettomuuksiin ja niihin liittyviin kustannuksiin ja kohtuullisiin asianajopalkkioihin, jotka aiheutuvat tämän kumppanuusohjelman ja sen sivustojen käytöstä tai näiden sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta.

Vastuuvapaus

Agado ei esitä minkäänlaisia väittämiä eikä anna minkäänlaista takuuta siitä, että kumppanuusohjelman sivustosta tai sen kautta löytyvä sisältö, ohjelmisto tai grafiikka tai löytyvät tiedot, tekstit, linkit tai viestit olisivat virheettömiä, luotettavia tai täydellisiä, tai siitä, että verkkosivuston toiminnassa ei esiintyisi virheitä ja/tai käyttökatkoja. Agado ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että viat korjataan tai että verkkosivustossa tai sen palvelimissa ei ole viruksia tai mitään muuta haitallista tai tuhoavaa. Internet-tiedonvälitys on luonteeltaan sellaista, että verkkosivusto on alttiina tietojen vioittumiselle, sieppaamiselle, käyttökatkoille ja viipeille. Verkkosivuston käytössä voi olla katkoja korjaus-, ylläpito- tai kehitystöiden vuoksi. Suostut nimenomaisesti siihen, että käytät verkkosivustoa omalla vastuullasi. Suljemme pois kaiken vastuun, mukaan lukien tuottamusvastuun, vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston tai sen materiaalien käytöstä, ellei laki muuta edellytä.

Vastuunrajoitus

Agado ja sen toimihenkilöt, työntekijät, kumppanit, julkaisijat ja mainostajat eivät vastaa mistään vahingoista, kuten suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai seurannaisvahingoista, ellei laki muuta edellytä. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi tulojen, voittojen, liikearvon, myyntimahdollisuuksien ja tietojen menetys tai muut aineettomat vahingot ja vahingonkorvausvaatimukset, jotka aiheutuvat Agadon kumppanuusohjelman tai Agadon palvelujen käytöstä.

Luottamuksellisuus

Kaikki luottamukselliset tiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sellaiset liiketoiminnan, teknisen, rahoituksen ja asiakkaan tiedot, jotka yksi osapuoli on ilmoittanut toisille neuvottelujen aikana tai tämän sopimuksen voimassaolevan aikavälin aikana, joka on merkitty sanalla "Luottamuksellinen", pysyy luottamuksellisina eikä käytetä tai luovuteta tällaista omistusoikeutta koskevaa tietoa toiselta osapuolelta ilman paljastavan osapuolen nimenomaista kirjallista lupaa.

Muut

Hyväksyt, että olet itsenäinen henkilö tai yritys, etkä tässä sopimuksessa luo mitään yhteisyritystä, franchising sopimusta, myyntiedustajan tehtävää tai työsuhdetta sinun ja Agadon Kumppanuusohjelman välillä. Sinulla ei ole valtuuksia tehdä tai hyväksyä tarjouksia tai edustaa meitä. Et saa antaa lausuntoa, ei sivustosi tai jonkin muun sivustosi kautta, tai muuten, mikä olisi ristiriidassa tämän ehdon kanssa.

Tätä sopimusta säännellään ja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti ottaen huomioon sen lain periaatteet.

Tämä sopimus edustaa koko sopimusta meidän ja sinun välillämme, ja korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset ja ilmoitukset osapuolten välillä, sekä suullisesti tai kirjallisesti.

Powered by WHMCompleteSolution